ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบการภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบการภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์

ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อตรวจสอบเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 จำนวน 2 อัตรา นั้น

    บัดนี้ การทดสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย ตามประกาศที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้​

ไฟล์แนบ