ประกาศกรมการกงสุล : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ News

ประกาศกรมการกงสุล : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ

ไฟล์แนบ