ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ งานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร และงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ งานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร และงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

  ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติ ณ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขา สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย และ/หรือ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ดังนี้

   1. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

   2. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์ 

   3. ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

รายละเอียดตามไฟล์ประกาศกรมการกงสุลที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ