ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ และนักประชาสัมพันธ์ ประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอัตราว่าง News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ และนักประชาสัมพันธ์ ประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอัตราว่าง

ไฟล์แนบ