ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

ไฟล์แนบ