ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์  และตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย และ/หรือ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์ และตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย และ/หรือ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

      ตามที่กรมการกงสุลได้มีประกาศรับสมัครพนักงานพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์  และตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย และ/หรือ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล  นั้น

      กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ใน 2 ตำแหน่งดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ