ประกาศกรมการกงสุล : รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการฝึกงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 News

ประกาศกรมการกงสุล : รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการฝึกงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษามารายงานตัวในวันเริ่มฝึกงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 เวลา 9.00 น.

ไฟล์แนบ