ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

        ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ได้รับอนุมัติให้จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 1 อัตรา และประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย จำนวน 1 อัตรา 

       กองสัญชาติฯ ขอแจ้งประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ไฟล์แนบ