ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย และกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย และกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

     ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล มีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย 1 อัตราและ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ