ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ไฟล์แนบ