ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ไฟล์แนบ