ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562 News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562

   ตามที่กรมการกงสุลประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล นั้น

   บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว ทางกองสัญชาติฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและรายละเอียดของวันและสถานที่สอบตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ