ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

      ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรา่างกาย และความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล โดยมีรายละเอียดดังประกาศที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ