ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง จำนวน 9 อัตรา News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง จำนวน 9 อัตรา

ด้วยกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง จำนวน 9 อัตราดังนี้
 
1.ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 3 อัตรา
2.พนักงานจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 
โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ที่ฝ่ายอำนวยการ กองหนังสือเดินทาง(ชั้น 3) กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ประกาศ - 18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ( เช้า 8.30 - 12.00 น. /บ่าย 13.00 - 16.00 น.)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ