ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562 News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562

   ตามที่กรมการกงสุลได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1/2562 นั้น

   บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามประกาศที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ