ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

   ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล  เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

   ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากประกาศรับสมัครที่แนบไฟล์มานี้

ไฟล์แนบ