ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนสำหรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนสำหรับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

กรมการกงสุล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

  1. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยงานนิติกร
  3. ตำแหน่งพนักงานจัดการฐานข้อมูล

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ กรมการกงสุล ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ