ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

    ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในราชการและเปิดโอกาสให้คนพิการ กองสัญชาติและนิติกรณ์ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งดังกล่าวออกไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

      รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบประกอบมานี้

ไฟล์แนบ