ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง News

ประกาศกรมการกงสุล : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองหนังสือเดินทาง

 
ตามที่ได้มีประกาศกรมการกงสุล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองหนังสือเดินทาง 
 
โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียน เมื่อ วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 บัดนี้การตรวจข้อสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว
 
กรมจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสันทนาการ กรมการกงสุล ชั้น 3 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

ไฟล์แนบ