สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย : วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย : วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

♦ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย เข้าร่วมในพิธีสวดพระพิธีธรรม ร.ต.อ. ตระกูล ทาอาษา ซึ่งเสียชีวิตจากการเข้าระงับเหตุในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ณ วัดดงมะตื๋น อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี
 
♦ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการหารือระหว่าง ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กับนายฮิซาโอะ โฮริโคชิ กงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
 
♦ วันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ ได้อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับสำหรับ โครงการนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจาปี 2563 ณ จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
 
 
♦ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการหารือระหว่าง นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กับนาย Kevin Chock เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย