สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย : วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563

      วันที่ 2 มีนาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมืองเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 4 มีนาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังคน อบจ. เจียงฮาย Big Cleaning Day: Clean Place, Safe People โดยนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ อาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ. เชียงราย และผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย (ส่วนแยก) เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ การสาธิตการทำเครื่องกรองอากาศเพื่อใช้ในครัวเรือน การสาธิตการทำแอลกอฮอล์ล้างมือ และการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ต่อจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาด พื้นที่ส่วนกลางบริเวณโถงชั้น 1 และในแต่ละสำนักงาน