กรมการกงสุล

ช่องทางติดต่อ

    


ช่องทางติดต่อ
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442 
Facebook : www.facebook.com/ThaiConsular


สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 0 2575 1034 โทรสาร 0 2575 1038
E-mail : dca.sec@outlook.com

ศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ (ICT Center)
โทรศัพท์ 0 2981 7241


กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2575 1047 ถึง 51 โทรสาร 0 2575 1052
E-mail : consular02@mfa.mail.go.th


กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

โทรศัพท์ 0 2575 1062 ถึง 4 โทรสาร 0 2575 1066
E-mail : consular03@mfa.mail.go.th
             thaivisa@mfa.mail.go.th


กองสัญชาติและนิติกรณ์

โทรศัพท์ 0 2575 1058  โทรสาร 0 2575 1054
E-mail : consular04@mfa.mail.go.th


กองหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์ 0 2981 7257 ถึง 60 และ 0 2203 5000 ต่อ 32303
ฝ่ายอำนวยการ 0 2981 7257 โทรสาร 0 2981 7256
E-mail : consular05@mfa.mail.go.th