กรมการกงสุล

ติดต่อกองคุ้มครอง

 

ติดต่อกองคุ้มครองฯ                                                    

 

 

 

 • มาติดต่อด้วยตนเอง
   
  กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารกรมการกงสุล 
  เลขที่ 123 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  รถประจำทาง  สาย 52       บางซื่อ - ประชาชื่น - หลักสี่ - กรมการกงสุล - ปากเกร็ด 
                       สาย 150     บางกะปี - รามอินทรา - หลักสี่ - กรมการกงสุล - ปากเกร็ด
                       สาย 356     รังสิต - สะพานใหม่ - หลักสี่ - กรมการกงสุล - ปากเกร็ด
    
 • ติดต่อทางโทรศัพท์
    
  โทร.       0-2575-1047 ถึง 51   (สายตรง)
  โทร.       02-203-5000  (ต่อหมายเลขภายใน)
  โทรสาร.  0-2575-1052
 • E-mail :  consular02@mfa.go.th

 

 
 ฝ่าย
  
 โทรศัพท์สายตรง หมายเลขภายใน 
1. ขอความช่วยเหลือแรงงานถูกหลอกลวง หรือตกทุกข์ในต่างประเทศ 02-981-7277

33108

2. ขอความช่วยเหลือลูกเรือประมง หรือเรือประมงถูกจับกุมในต่างประเทศ
   - อินโดนีเซ๊ย และมาเลเซีย

 0-2575-1047
 
33123
3. ขอให้ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก    
     - ทวีปอเมริกา  0-2575-1049  33114
     - ทวีปยุโรป  0-2575-1049  33114
     - ทวีปแอฟริกา  0-2575-1049 33114
     - ทวีปเอเชีย    
        - จีน ฮ่องกง  02-981-7230  33112
        - เกาหลี และไต้หวัน  0-2575-1048  33113
        - ญี่ปุ่น  0-2575-1019 33115
        - พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์  0-2575-1053 33117
        - มาเลเซีย และสิงคโปร์  อินโดนีเซีย และบรูไน 02-575-1051  33124
        - เอเชียใต้  0-2575-1053 33117
    - กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง  0-2575-1048 33113
    - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  0-2575-1053 33117
 4. ขอความช่วยเหลือคนไทยถูกจับกุมข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด  0-2981-7230 33112
 5. การช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์และต่อต้านการค้ามนุษย์  0-2981-7277  33121
 6. ดูแลนักเรียนไทย ข้าราชการที่ไปเรียนหรืออบรมในต่างประเทศ  0-2575-1048  33120
 7. งานประชาสัมพันธ์

 02-575-1051

02-575-1023

 33110 / 33120