บริการ

สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

    

สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร


  กรุงเทพ และปริมณฑล

กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 กรมการกงสุล    

โทรศัพท์ 02 - 575 - 1058 
โทรสาร   02 - 575 - 1054  

   

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย

(บริเวณเมโทร มอลล์ Metro mall)
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์
โทรศัพท์ 02-103-1631
โทรสาร  02-103-1632
โดยสามารถลงทะเบียนขอรับรองเอกสารแบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่
https://e-legalization.mfa.go.th

   
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในภูมิภาค

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053 - 112 - 748 ถึง 50
โทรสาร   053 - 112 - 746

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045 - 344 - 581 ถึง 82
โทรสาร   045 - 344 - 646

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ต.บ่อยาง อำเภอเมือง จ.สงขลา 
โทรศัพท์ 074 - 315 - 102
โทรสาร   074 - 315 - 101