บริการ

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

    

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง


  กรุงเทพ และปริมณฑล

  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น.

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ    

ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
หรือ โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
Facebook : www.facebook.com/ThaiConsular/

   

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์   

ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246
โทรสาร  02 136 3801
Facebook : www.facebook.com/passportsrinakrin/ 

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี   

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 02 024 8362-64 โทรสาร 02 024 8361
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247  โทรสาร 02-024-8897
Facebook : www.facebook.com/PassportMRTKlongtoei/

   

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ   

ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ 0-2245-9439,0-2245-1042  โทรสาร 0-2245-9438

   
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในภูมิภาค

  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-112-291-2 โทรสาร 053-112-293
Facebook : www.facebook.com/passportcm

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374
Facebook : www.facebook.com/passport.chiangrai

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131 โทรสาร 055-258-117
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดพิษณุโลก

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452
Facebook : www.facebook.com/epassport.nakhonsawan/

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
Facebook : www.facebook.com/passportudonthani

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
Facebook : www.facebook.com/passportkhonkean

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com  
Facebook : www.facebook.com/passportubon

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชั้น 3 เลขที่ 990,998
ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000   
โทรศัพท์ 044-243-132, 044-243-133 โทรสาร 044-243-134

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707
Facebook : www.facebook.com/passportchan

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941
Facebook : www.facebook.com/suratthanipassport

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082
Facebook : www.facebook.com/phuketpassport

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-326-510  โทรสาร 074-326511

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527
Facebook : www.facebook.com/yalapassportoffice

   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 3 ถนนพัทยาสาย 2 
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437