บริการ

สถานที่รับรองเอกสาร

 

สถานที่ให้บริการด้านงานสัญชาติและนิติกรณ์ 

1.    กองสัญชาติและนิติกรณ์ 
       ชั้น 3  กรมการกงสุล 
       ถ. แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ 
       โทรศัพท์  02 - 575 - 1058 และ 02 - 575 - 1060 
       โทรสาร    02 - 575 - 1054 


2.    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว   เชียงใหม่ 
       ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
       ถนนโชตนา ต. ช้างเผือก 
       อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
       โทรศัพท์  053 - 891 - 535 ถึง 36
       โทรสาร    053 - 891 - 534

 


3.    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว   สงขลา 
        ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา  
        อ. เมือง จ. สงขลา 90000
        โทรศัพท์  074 - 326 - 510 
        โทรสาร    074 - 326 - 511

 


4.    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  อุบลราชธานี 
        ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
        ชั้น 1  ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก 
        จ. อุบลราชธานี 34000
        โทรศัพท์  045 - 344 - 581 ถึง 82
        โทรสาร    045 - 344 - 646
        E-mail: passport_ubon@hotmail.com

 

 

                 ***********************