บริการ

สถานที่รับรองเอกสาร

 

 

 

สถานที่ให้บริการด้านงานสัญชาติและนิติกรณ์ 

1.    กองสัญชาติและนิติกรณ์ 
       กรมการกงสุล ชั้น 3   ถ. แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ 

       โทรศัพท์  02 - 575 - 1058 และ 02 - 575 - 1060 

       โทรสาร    02 - 575 - 1054 

 

 

2.    สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย

        (บริเวณเมโทร มอลล์ Metro mall)

        เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

        โดยสามารถลงทะเบียนขอรับรองเอกสารแบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่

        https://e-legalization .mfa.go.th   

        โทรศัพท์ 02-103-1631

        โทรสาร 02-103-1632

        หรือ ติดต่อ call center กรมการกงสุล โทร.02-572-8442 (24 ชั่วโมง)

 

3.    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  จ.เชียงใหม่ 
       ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
       ถนนโชตนา ต. ช้างเผือก 
       อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
       โทรศัพท์  053 - 891 - 535 ถึง 36
       โทรสาร    053 - 891 - 534

 


4.    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  จ. สงขลา 
        ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา  
        อ. เมือง จ. สงขลา 90000
        โทรศัพท์  074 - 326 - 510 
        โทรสาร    074 - 326 - 511

 


5.    สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  จ. อุบลราชธานี 
        ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
        ชั้น 1  ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก 
        จ. อุบลราชธานี 34000
        โทรศัพท์  045 - 344 - 581 ถึง 82
        โทรสาร    045 - 344 - 646
        E-mail: passport_ubon@hotmail.com

 

 

                 ***********************